sobota, 16 lutego 2013

Power of soul

I znów weekend. Niestety brak planów, ale to w każdym momencie może się zmienić. Codzienne biegi, moc witamin i czuję się coraz lepiej, mimo zakwasów i nieprzyjemnej pogody zamierzam kontynuować. Tydzień kolorów dobiegł końca, było miło a zdjęcia dodam w kolejnym poście. Tymczasem macie tu kilka cytatów wraz ze zdjęciami, które zrobiłam sobie rano mym niezawodnym telefonem :)

 Żyje­my w bar­dzo cieka­wych cza­sach. Tu­taj na­wet pew­ność jest niepewna.  
 Kochając ko­goś pot­ra­fimy wy­baczyć znacznie więcej niż nam się wydaje. 

Na ob­ronę swo­jej ułom­ności, py­tany od­po­wiada " bo wszys­cy tak robią".  
 Jest ta­ka ni­cość w człowieku, która z " ra­dością" niszczy szczęście innych.  
 Być mądrym to nie znaczy mówić wiele, ale wie­dzieć cze­go nie powiedzieć. 

Zakręcaj tak moc­no, abyś był w sta­nie odkręcić.  
 To już nie wol­ność, gdy ot­warte są wszys­tkie drzwi.  
 Żyj­my i daj­my żyć innym.

W oczach ma­gia jest skryta,
w głąb duszy zwier­ciadłem okryta...
ścieżka. Spo­koj­na, pros­ta, ta­jem­nicą zakryta.
Uczuć łąka, łza­mi pokryta.  

Ostatnie zdjęcie strasznie mi się podoba, aż ciężko mi uwierzyć, że to moje oko! 
No cóż, ponoć w oczach tkwi siła duszy... 
Pozdrawiam i życzę miłego odpoczynku :)

6 komentarzy: